Siirry pääsisältöön

Tonttitarjonta

Ruokolahden kunnan keskeisenä tavoitteena on tasapainoisen asuntotuotannon edistäminen sekä haja-asutusalueella että taajamissa. Myytävänä olevat vapaat asuintontit sijaitsevat mielenkiintoisilla paikoilla kunnan eri taajamissa. 
 
Lista vapaista tonteista löytyy alempaa taajamittain. Tarjolla on yksittäisten pienomakotitonttien lisäksi omarantaisia tontteja sekä vapaa-ajan rantatontteja. Myymme myös teollisuustontteja yrityksille tapauskohtaisesti, jotka räätälöimme aina käyttötarkoituksiin sopiviksi.
 
Kaikki pientalorakentamiseen soveltuvat yksittäiset tontit ovat vapaassa myynnissä. Kunnalla on käytössä jatkuva hakumenettely, eli voit siis varata omakotitalo- ja lomarakennustontteja ilman erillistä hakuaikaa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Uusimmat asuntotonttierät myydään erinäisissä tonttikampanjoissa, joista ilmoitamme aina erikseen. Kyseisten tonttien myyntimenettely vaihtelee ensimmäisen hakuajan aikana (huutokauppa, tarjouskilpailu yms). Hakuajan jälkeen jäljelle jääneet tontit siirtyvät vapaaseen myyntiin.

 

Vaittilanrannan omakotitontit

Tuoreimpana uutuutena kunta on nyt myymässä Ruokolahden Vaittilanrannasta omarantaisia omakotitalotontteja tai vaihtoehtoisesti näköalatontteja kauniille Saimaalle. Tarjolla siis harvinainen mahdollisuus sijoittaa unelma-asuntosi Saimaan rannalle palveluiden ääreen.

Kiinnostuitko? Lue lisää täältä

Tulossa - Kasvitarhan alueen uudistetut tontit v. 2023 - 2024

Ruokolahden kunta suunnittelee Pappilanlahden entisen puutarhan alueelle kaavamuutosta. Kasvitarhan alue sijaitsee hienolla paikkaa aivan Pappilanlahden rantamilla. Pitäkää siis korvanne auki uutisten varalta!

 

Ennen tontin varaamista perehdy huolellisesti tonttien tietoihin ennen tonttihakemuksen jättämistä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kaavamääräyksiin ja rakentamistapaohjeisiin. Tontin valinta vaikuttaa olennaisesti sille rakennettavan talon rakentamismahdollisuuksiin. Haethan siis vain tontteja, joihin olet valmis rakentamaan rakennustapaohjeiden mukaisen ja rakentamisvelvoitteen täyttävän talon. Ole yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan mikäli rakennusasioissa herää kysymyksiä.

1. Tontin varaus tapahtuu jättämällä kirjallinen varaushakemus kunnan tonttivastaaville. Varausmaksun suuruus on tonttikohtainen, siis 200 € - 800€ väliltä.
2. Tonteista tehdään ensin varaussopimus, joka on voimassa yhden vuoden siitä hetkestä, kun sopimus on allekirjoitettu. Varausmaksun tulee olla maksettu ennen sopimuksen tekemistä.
3. Ostajan/vuokraajan tulee hakea rakennuslupaa ja aloittaa rakentaminen varauskauden päättymispäivään mennessä. Mikäli rakentamista ei ole määräajan umpeutumiseen mennessä aloitettu, sopimus purkautuu automaattisesti ja tontti palautuu takaisin myytäväksi. Huomioithan, että rakennuslupa voidaan myöntää vasta kun kauppakirja tai vuokrasopimus on allekirjoitettu.
4. Lopullinen kauppakirja tai vuokrasopimus on tehtävä ennen varausajan päättymistä. Varausmaksu hyvitetään ostajalle/vuokraajalle kaupanteon yhteydessä. Kauppahinnan lisäksi ostaja maksaa kunnalle lohkomiskustannuksia 960 €.
5. Kauppakirjassa ja vuokrasopimuksessa on ehtona rakentamisvelvoite. Rakennustyöt tulee aloittaa 3 vuoden kuluessa kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Rakennuslupa on voimassa 5 v, jonka aikana rakennuksen tulee valmistua asuttavaan kuntoon.

Mikäli sopimus purkautuu joko myyntisopimuksen ehtoihin perustuen tai ostajan pyynnöstä, maksettua varausmaksua ei palauteta.

Pyydämme huomioimaan, että sopimuksien ehdot ovat sitovia ja kunnalla on oikeus periä sopimuksen mukaista sopimussakkoa, mikäli sopimuksen ehtoja ei täytetä määräajassa. Keskeisiä ehtoja ovat mm. rakentamisvelvoiteaika ja että tontin luovuttaminen rakentamattomana eteenpäin on kielletty. Tutustuttehan siis sopimusluonnokseen huolellisesti, ennen allekirjoitusta.

Kaavamerkintöjä

AO = Erillispientalojen korttelialue                                                                               I & II = Suurin sallittu kerrosluku
AP = Asuinpientalojen korttelialue                                                                               1/2k & 2/3k = Suurin sallittu kellarikerroksen ala suhteessa koko kerrosalaan
AR = Rivitalojen ja muiden kytkettyjen                                                                     u1/2 = Suurin sallittu ullakkokerroksen ala suhteessa koko kerrosalaan
              asuinrakennusten korttelialue                                                                            e = 0,20 = Tehokkuusluku, joka ilmoittaa rakennusoikeuden määrän
RA = Loma-asuntojen korttelialue                                                                                                            suhteessa pinta-alaan 

 

Hox! Asemakaavan mukaisten tonttien hinnat on määrittänyt kunnanvaltuusto, eikä niihin voi vaikuttaa. 


 

Yksittäiset myytävät asuinrakennukset

Yleiskartta keskustaajaman asuntoalueiden sijainnistaKeskustaajama on laajentunut kantatien 62 länsipuolella sijaitsevasta kirkonkylästä hyvän palveluvarustuksen omaavaksi nykyaikaiseksi kuntakeskukseksi. Ydinkeskustan tilanahtauden vuoksi asuntorakentaminen on siirtynyt taajaman reuna-alueille.

Asemakaava Rasilan pohjoispuolesta & eteläpuolesta

Osoite                                     Kaavamerkintä                   m² || rakennusoikeus                        Hinta || varausmaksu                                 Kiinteistötunnus


 

Multapakantie 12                                     AO II                                  1 732 m² || 347 m²                                     9 200 € || 400 €                                        700-463-6-127

Veikkojenpolku 18                                   AO I                                   1 650 m² || 330 m²                                     8 500 € || 400 €                                        700-463-9-44

Pikettivuorentie 6                                   AO II                                 1 484 m² || 297 m²                                   10 078 € || 400 €                                       700-463-4-287

 Keskustaajaman uusimmalla asuntoalueella on vapaana mielenkiintoisia, eri rakennusmateriaalien käyttöön soveltuvia ja maastoltaan vaihtelevia tontteja. Myös omarantaisia tontteja löytyy.

Käringin alueen asemakaava || Rakentamistapaohjeet Kärinki I, Kärinki II & Käringinranta

* Hox! Tähdellä merkityt kiinteistöt ovat omarantaisia

 

Osoite                                     Kaavamerkintä                   m² || rakennusoikeus                        Hinta || varausmaksu                                 Kiinteistötunnus


 

Hannahontie 5                                     AO 2/3k I                               1 592 m² || 300 m²                                    200 € || 200 €                                         700-463-30-39

Järkäletie 1                                                AO 1/2k I                               1 169 m² || 234 m²                                  1 200 € || 400 €                                        700-463-30-7

Kokkopolku 1                                               AO I                                     1 646 m² || 300 m²                                 3 800 € || 400 €                                        700-463-30-46

Kokkotie 4                                                AO 1/2k I                                1 147 m² || 300 m²                                  1 200 € || 400 €                                        700-463-30-41

Läherannantie 1                                  AO 1/2k I                                1 537 m² || 308 m²                                      500 € || 400 €                                        700-463-30-34

Pulterikuja 2                                           AO 1/2k I                               1 463 m² || 293 m²                                 3 400 € || 400 €                                        700-463-30-28

Pulterikuja 3                                           AO 1/2k I                                1 557 m² || 312 m²                                       200 € || 200 €                                         700-463-30-36

 

Karpinkaari 2                                              AO II                                      1 258 m² || 250 m²                                   9 147€ || 400 €                                        700-463-35-10

Karpinkaari 3                                              AO II                                      1 345 m² || 250 m²                                  8 975 € || 400 €                                       700-463-35-15

Karpinkaari 5                                              AO II                                      1 182 m² || 250 m²                                   7 562 € || 400 €                                       700-463-35-16

Karpinkaari 7                                              AO II                                     1 079 m² || 250 m²                                   7 093 € || 400 €                                       700-463-35-17

Karpinkaari 9                                             AO II                                      1 023 m² || 250 m²                                   6 538 € || 400 €                                       700-463-35-22

Karpinkaari 10                                           AO II                                      1 154 m² || 250 m²                                    7 410 € || 400 €                                       700-463-35-27

Karpinkaari 12                                           AO II                                       1 111 m² || 250 m²                                      7 116 € || 400 €                                        700-463-35-28

Karpinkaari 14                                           AO II                                     1 096 m² || 250 m²                                    7 313 € || 400 €                                        700-463-35-33

Karpinkaari 18                                           AO II                                     1 085 m² || 250 m²                                    8 597 € || 400 €                                       700-463-35-31

 

Kiiskenkuja 5                                              AO II                                      1 192 m² || 250 m²                                    6 317 € || 400 €                                        700-463-35-25

Kuhankuja 4                                               AO II                                      1 049 m² || 250 m²                                   6 787 € || 400 €                                       700-463-35-29

Käringinrannantie 16                         AP II                                      1 065 m² || 250 m²                                    7 772 € || 400 €                                       700-463-35-5

Käringinrannantie 17 *                     AO II                                       1 307 m² || 250 m²                                48 000 € || 800 €                                      700-463-35-59

Käringinrannantie 18                         AP II                                      1 200 m² || 250 m²                                    8 551 € || 400 €                                        700-463-35-6

Käringinrannantie 20                        AP II                                       1 257 m² || 250 m²                                    9 127 € || 400 €                                        700-463-35-7

Käringinrannantie 21 *                    AO II                                       1 845 m² || 250 m²                                 66 000€ || 800 €                                      700-463-35-62

Käringinrannantie 38                        AO II                                       1 386 m² || 250 m²                                  11 982 € || 400 €                                       700-463-35-40

Käringinrannantie 48                        AP II                                      2 764 m² || 250 m²                                 34 528 € || 800 €                                      700-463-35-56

 Salosaaressa Saimaan rannan tuntumassa sijaitsevalle asuntoalueelle toteutetut ensimmäiset pientalot otettiin käyttöön vuoden 2004 alkupuolella. Alueella on vapaita tontteja.
• Huuhkan alue
• Ukonsalmen alue
• Taidetiellä iso pientalotontti

Asemakaava Salosaaren pohjoispuolesta & eteläpuolesta || Huuhka I & II rakentamistapaohje


** Hox! Tähdellä merkitty kiinteistö on lohkomaton
*** Hox! Tähdellä merkityt kiinteistöt myydään myös lisämaaksi. Hinta ilmoitettu suluissa.

Osoite                                  Kaavamerkintä                    m² || rakennusoikeus                        Hinta || varausmaksu                                  Kiinteistötunnus


 

Kartanonpolku 1                                      AP I                                      4 055 m² || 600 m²                                21 000 e || 400 €                                       700-485-3-157

Kartanonpolku 2                                     AP I                                      2 802 m² || 550 m²                                 18 500 € || 400 €                                      700-485-3-163

Kartanonpolku 6                              AO I u1/2                                1 935 m² || 387 m²                                  14 000 € || 400 €                                      700-485-3-161

Kartanonpolku 10                            AO I u1/2                               1 688 m² || 337 m²                                   12 500 € || 400 €                                      700-485-3-159

 

Apajatie 4                                                     AR II                                      2 301 m² || 461 m²                              9 059 € || ei päätetty                                  700-480-6-3

Apajatie 6                                                     AR II                                     2 026 m² || 406 m²                              7 713 € || ei päätetty                                   700-480-6-4

Apajatie 7                                                     AO II                                     1 243 m² || 249 m²                                       200 € || 200 €                                          700-480-6-16

Apajatie 13                                                   AO II                                      1 713 m² || 343 m²                                     3 426 € || 400 €                                         700-480-6-19

Kaivomäentie 4 **                   AP 1/2k I u1/2                      ~3 000m² || e = 0,20                                 6 000 € || 400 €                                        700-480-9-13

Kaivomäentie 6                           AP 1/2k I u1/2                          2 554 m² || 511 m²                                        500 € || 400 €                                          700-480-9-11

Kaivomäentie 12                               AO 1/2k I                                2 901 m² || 580 m²                                      500 € || 400 €                                         700-480-10-0

Kaivomäentie 23                        AO 1/2k I u2/3                          1 207 m² || 150 m²                                      200 € || 200 €                                           700-480-9-3

Kaivomäentie 25                        AO 1/2k I u2/3                          1 151 m² || 250 m²                                       200 € || 200 €                                          700-480-9-14

Koukkutie 3                                               AO II                                       1 320 m² || 264 m²                                    2 835 € || 400 €                                        700-480-6-44

Mertapolku 5                                            AO I                                         1 170 m² || 234 m²                                      200 € || 200 €                                          700-480-6-39

Mertapolku 8                                           AO II                                       2 418 m² || 484 m²                                   4 936 € || 400 €                                        700-480-6-46

Mertatie 5                                                   AO II                                        1 218 m² || 243 m²                                    2 600 € || 400 €                                        700-480-6-54

Mertatie 6                                                  AO II                                         1 699 m² || 340 m²                                   500 € || 400 €                                           700-480-6-36

Mertatie 7                                                   AO II                                         1 373 m² || 274 m²                                   2 900 € || 400 €                                        700-480-6-60

Mertatie 8                                                  AO II                                        2 340 m² || 468 m²                                     500 € || 400 €                                          700-480-6-35

Mertatie 12                                                 AO I                                          1 513 m² || 303 m²                                      3 219 € || 400 €                                        700-480-6-59

Mertatie 14                                                AO II                                       2 444 m² || 489 m²                                    500 € || 400 €                                          700-480-6-30

 

Tuulastustie 1                                     AR 1/2k I                                 2 432 m² || 487 m²                                8 171 € || ei päätetty                                    700-480-9-2

Tuulastustie 3                                         AR 3                                          341 m² || 668 m²                                 11 225 € || ei päätetty                                  700-480-11-0

Tuulastustie 4                                   AO 1/2k I                                  1 501 m² || 300 m²                                         500 € || 400 €                                           700-480-9-1

Tuulastustie 9                                   AO 1/2k I                                  1 340 m² || 268 m²                                     4 656 € || 400 €                                        700-480-1-80

Tuulastustie 15                         AO 1/2k I u2/3                             1 262 m² || 250 m²                                     3 786 € || 400 €                                        700-480-1-74

Tuulastustie 17                         AO 1/2k I u2/3                             1 138 m² || 250 m²                                       3 786 € || 400 €                                       700-480-2-105

Tuulastustie 19                         AO 1/2k I u2/3                             1 439 m² || 250 m²                                     5 176 € || 400 €                                       700-480-2-104

Tuulastustie 21                         AO 1/2k I u2/3                             1 380 m² || 250 m²                                     4 194 € || 400 €                                        700-480-2-103

Tuulastustie 23                         AO 1/2k I u2/3                            2 272 m² || 300 m²                                     8 500 € || 400 €                                      700-480-2-122

Tuulastustie 26                        AO 1/2k I u2/3                            1 262 m² || 250 m²                                      5 670 € || 400 €                                        700-480-2-97

Puikkarikuja 4                                       AO I                                           1 881 m² || 376 m²                                      9 400 € || 400 €                                       700-480-6-62

Nuottkuja 1                                              AO I                                           2 213 m² || 442 m²                                     11 000 € || 400 €                                      700-480-6-63

Nuottakuja 4                              AO 1/2k I u2/3                            1 949 m² || 300 m²                                      8 701 € || 400 €                                        700-480-2-89

 

Pikku-ukontie 2                                  AO I                                           929 m² || 250 m²                                        1 364 € || 400 €                                         700-480-1-105

Ukonkuja 2                                               AO I                                           930 m² || 250 m²                                         2 160 € || 400 €                                        700-480-1-122

Taidetie 11                                                 AP II                                        4 970 m² || 400 m²                                     10 337 € || 400€                                         700-446-1-10

 

Anteroisenmäentie 8                     AO I                                            239 m² || e = 0,25                                         200 € || 200 €                                           700-485-3-84

Anteroisenmäentie ? ***      AR 1/2k I                                  3 658 m² || e = 0,25                           1 000 € (1 239 €) || 400 €                          700-485-3-92

Eteläinen Rinnetie 12                AO 1/2k I                                    1 480 m² || e = 0,2                                          100 € || 100 €                                           700-485-3-125

Eteläinen Rinnetie 13 ***          AO II                                         4 030 m² || e = 0,2                              500 € ( 1 480 €) || 400 €                            700-485-3-131

Eteläinen Rinnetie 15                     AO II                                         2 498 m² || e = 0,2                                          200 € || 200 €                                         700-485-3-132

Järvikuja 6                                                 AO I                                            1 714 m² || e = 0,2                                         1 714 € || 400 €                                        700-485-3-146

 Oritlammen taajama sijaitsee valtatien 6 välittömässä läheisyydessä ja alueelle sijoittumisen etuna on nopeat kulkuyhteydet Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien työpaikka- ja palvelukeskittymiin. Oritlammen taajamassa kunta tarjoaa varattavaksi useita rakennettavuusominaisuuksiltaan erinomaisia pientalotontteja.

Oritlammen ajantasakaava

Osoite                                     Kaavamerkintä                   m² || rakennusoikeus                        Hinta || varausmaksu                                 Kiinteistötunnus


 

Kantopolku 3                                               AO II                                    1 648 m² || 250 m²                                    2 570 € || 400 €                                       700-415-7-155

Lammintie 23                                             AO II                                     1 200 m² || 250 m²                                    1 495 € || 400 €                                       700-415-2-516

Leppäpolku 1                                                AO II                                    2 037 m² || 400 m²                                    2 168 € || 400 €                                       700-415-2-795

Leppäpolku 6                                              AO II                                      1 187m² || 250 m²                                       1 461 € || 400 €                                       700-415-2-796

Leppäpolku 10                                            AO II                                     1 220 m² || 250 m²                                     1 504 € || 400 €                                       700-415-2-557

Mahlakuja 1                                                  AO II                                      1 190 m² || 250 m²                                       200 € || 200 €                                         700-415-2-725

Närepolku 1                                                   AO II                                      1 341 m² || 250 m²                                      2 018 € || 400 €                                       700-415-7-137

Pajutie 1                                                            AO II                                      1 420 m² || 250 m²                                     1 619 € || 400 €                                       700-415-2-566

Pajutie 5                                                           AO II                                       1 126 m² || 250 m²                                      1 327 € || 400 €                                       700-415-2-797 

Pajutie 7                                                           AO II                                       1 495 m² || 250 m²                                    1 495 € || 400 €                                       700-415-2-798

Pihlakuja 1                                                      AP II                                       1 004 m² || 250 m²                                      500 € || 400 €                                        700-415-2-794

Tuomipolku 2                                              AO II                                      1 260 m² || 250 m²                                    1 450 € || 400 €                                        700-415-2-558

Tuomipolku 6                                              AO II                                      1 550 m² || 250 m²                                     2 001 € || 400 €                                       700-415-2-520Immalanjärven rantaan ulottuva Huhtasenkylän taajama rajoittuu maankäytöltään suoraan Imatran kaupungin Huhtasen kaupunginosaan. Rauhallinen taajamaympäristö vesistöelementteineen ja toisaalta erinomaiset kulkuyhteydet Imatran palvelu- ja työpaikkakeskittymiin muodostavat yhdessä houkuttelevat puitteet pientalorakentamiselle.


Kunnalla on hajatontteja sekä seitsemän kappaletta myytäviä/vuokrattavia tontteja (Hyypiänmäen alue, korttelit 33 ja 34). Lisäksi vireästi toimivalta asukasyhdistykseltä voi tiedustella yksityisten omistamien tonttien ostomahdollisuuksista.

Asemakaava Huhtasenkylän pohjoispuolesta & eteläpuolesta

 

Osoite                                     Kaavamerkintä                   m² || rakennusoikeus                        Hinta || varausmaksu                                 Kiinteistötunnus


 

Mannerintie 1                                             AO II                                     2 014 m² || 403 m²                                  7 244 € || 400 €                                       700-415-2-862

Mannerintie 2                                            AO II                                      1 710 m² || 342 m²                                   7 800 € || 400 €                                       700-415-2-865

Mannerintie 3                                            AO II                                       1 801 m²|| 361 m²                                     6 625 € || 400 €                                      700-415-2-863

Mannerintie 4                                            AO II                                     1 709 m² || 342 m²                                   7 800 € || 400 €                                       700-415-2-866

Mannerintie 5                                            AO II                                      1 802 m² || 361 m²                                     6 625 €|| 400 €                                      700-415-2-864

Mannerintie 6                                            AO II                                     1 708 m² || 342 m²                                    7 800 € || 400 €                                      700-415-2-867

Mannerintie 8                                            AO II                                     1 802 m² || 361 m²                                     8 000€  || 400 €                                     700-415-2-868Haja-asutusalueella kaksi tonttia (tontit nro 2 ja 4, pinta-ala n. 3300 m2 ja 3450 m2). Tonttien hinta 4,00 €/m2. Ruokolahden keskustaan 6 km.

Kartta Virmutjoen tonteista

** Hox! Tähdellä merkityt kiinteistöt ovat lohkomatta


Osoite                                     Kaavamerkintä                   m² || rakennusoikeus                        Hinta || varausmaksu                                 KiinteistötunnusPajulanmutka ?**                                        -                                           ~ 3 450 m² || -                                        13 800 € || 400 €                                      700-490-7-120

Pajulanmutka ?**                                        -                                           ~ 3 300 m² || -                                        13 200 € || 400 €                                      700-490-7-120Ruokolahti tarjoaa huikeat puitteet mökkeilyyn ja vapaa-ajan asumiseen, piditpä sitten rauhallisesta järvenrannoista, pienistä maaseutukylistä tai kaupunkimökkeilyistä.

 

Osoite                                     Kaavamerkintä                   m² || rakennusoikeus                        Hinta || varausmaksu                                 Kiinteistötunnus


 

Periluodontie                                                RA                                         4 330m² || 200 m²                                   130 000 € || -                                              700-483-1-85


Kiinteistökohtainen rakennusoikeus on 200 k-m² ja sille saa kaavan mukaisesti rakentaa loma-asunnon, rantasaunan, vierasmajan ja talousrakennuksia, yhteensä enintään neljä rakennusta. Tontilla on mäntyvaltaista puustoa ja kova ruohikoton ranta. Tontille on tie perille ja se on liitettävissä Imatran Seudun Sähkö Oy:n verkkoon aluehinnalla.

Ote rantayleiskaavasta || Toimituskartta

Hox! Klikkaa kuvaa suuremmaksi hiiren oikealla --> Avaa uudessa välilehdessä

       


 

Teollisuustontit yrityksille

Ruokolahdelta löytyy helposti hyvät toimitilat kasvattaa yritystäsi.

Kunnalla on tarjolla yritystontteja sekä Puntalan että Myllyntaustan teollisuusalueilla. Alueilla toimii yrityksiä mm. metalli- , muovi- ja LVI-rakennusteollisuuden aloilla. Isojen yritysten lisäksi joukossa toimii myös paljon pieniä ja keskisuuri yrityksiä eri toimialoilta. Puntalan teollisuusalue sijaitsee aivan kuutostien varrella ja noin 20 km päässä Imatran rajanylityspaikalta.

Myymme teollisuustontit aina tapauskohtaisesti käyttötarpeen mukaan. Voimme räätälöidä tontin tarpeisiin sopiviksi, sillä osa tonteista on lohkottavissa mahdollisuuksien mukaan myös pienempiin kokonaisuuksiin. Tontit hinnoitellaan alkaen 0,50€/m² (alv 0%). Olethan siis etukäteen yhteydessä Teknisten palveluiden toimialajohtajaan yritystontteihin liittyvissä asioissa ja kysymyksissä.

 

 

 

 

Yksityinen tonttitarjonta

Ruokolahden alueella on tarjolla lisäksi paljon yksityisiä tonttitarjoajia, joihin voit tutustua kolmansien osapuolten portaaleista esimerkiksi tori.fi/asunnotetuovi.com ja oikotie.fi palveluiden kautta. Paikallisilta kiinteistövälittäjiltä saa varmasti myös informaatiota myytävänä olevista tonteista.

Ota yhteyttä

Kristiina Korhonen

 

Kristiina Korhonen
+358 44 4491 253
kristiina.korhonen@ruokolahti.fi

Maanmittausinsinööri

Jari Leppänen

 

Jari Leppänen
+358 44 4491 255
jari.leppanen@ruokolahti.fi

Teknisten palveluiden toimialajohtaja