Siirry sisältöön
Etusivu/Muut tontit ja asunnot
Kunnan omistamat vapaat tontit

Pientalorakentamiseen soveltuvat tontit Ruokolahden kunnan eri taajamissa

Ruokolahden kunnan keskeisenä tavoitteena on tasapainoisen asuntotuotannon edistäminen sekä haja-asutusalueella että taajamissa. Kunnan mahdollisuudet vaikuttaa asuntorakentamisen edellytyksiin ovat parhaimmat Kirkonseudun ja Salosaaren taajamat käsittävässä keskustaajamassa sekä Oritlammen taajamassa. Näillä alueilla kunnalla on runsaasti vaihtoehtoista tonttitarjontaa. Huhtasenkylän taajamassa kunnalla on tontteja Hyypiänmäen alueella ja lisäksi joitakin hajatontteja.

Uudet Vaittilanrannan tontit myynnissä. Alueella on yhteensä 12 uutta tonttia, joista viisi omarantaista. Tarjolla harvinainen mahdollisuus rakentaa oma talo Saimaan rannalle palvelujen ääreen! Lue lisää täältä

Käringinrannan alueella myös omarantaisia tontteja.


Rantatontti Saimaalla Äitsaaren Karoniemessä vapaa-ajan asumiseen:

Periluodonniemi, kiinteistötunnus 700-483-1-85, pinta-ala 4330 m2,
hinta 130 000 €.
Kiinteistökohtainen rakennusoikeus on 200 k-m2 ja sille saa kaavan mukaisesti rakentaa loma-asunnon, rantasaunan, vierasmajan ja talousrakennuksia, yhteensä enintään neljä rakennusta. Tontilla on mäntyvaltaista puustoa ja kova ruohikoton ranta. Tontille on tie perille ja se on liitettävissä Imatran Seudun Sähkö Oy:n verkkoon aluehinnalla.


Kartanohotellin tontit Salosaaressa:

Kaksi rivitalotonttia ja neljä omakotitonttia (1688-2068 m2) Saimaan ja monipuolisten palveluiden lähellä Kartanopolulla.

Osoite   
 Kaavamerkintä Tontti   P-ala m2   
Hinnat
Kartanonpolku 1   
 AP I
 1 4055
21000
Kartanonpolku 10
 AO I u1/2  3 1688 12500
Kartanonpolku 6
 AO I u1/2 12 1935 14000
Kartanonpolku 2
 AP I
14
2802 18500

Virmutjoen isot omakotitontit:

Haja-asutusalueella kaksi tonttia (tontit nro 2 ja 4, pinta-ala n. 3300 m2 ja 3450 m2). Tonttien hinta 4,00 €/m2. Ruokolahden keskustaan 6 km.

Keskustaajama

Keskustaajama on laajentunut kantatien 62 länsipuolella sijaitsevasta kirkonkylästä hyvän palveluvarustuksen omaavaksi nykyaikaiseksi kuntakeskukseksi.Ydinkeskustan tilanahtauden vuoksi asuntorakentaminen on siirtynyt taajaman reuna-alueille. Kunnalla on valmiudet varata tontteja pientalorakentamisesta kiinnostuneille seuraavilta alueilta:

Käringinrannan asuntoalue

Keskustaajaman uusimmalla asuntoalueella on vapaana mielenkiintoisia, eri rakennusmateriaalien käyttöön soveltuvia ja maastoltaan vaihtelevia tontteja. Myös omarantaisia tontteja myytävänä.

Apajarannan asuntoalue

Salosaaressa Saimaan rannan tuntumassa sijaitsevalle asuntoalueelle toteutetut ensimmäiset pientalot otettiin käyttöön vuoden 2004 alkupuolella. Alueella on vapaita tontteja.
• Huuhkan alue
• Ukonsalmen alue
• Taidetiellä iso pientalotontti

Oritlammen taajama

Oritlammen taajama sijaitsee valtatien 6 välittömässä läheisyydessä ja alueelle sijoittumisen etuna on nopeat kulkuyhteydet Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien työpaikka- ja palvelukeskittymiin.
Oritlammen taajamassa kunta tarjoaa varattavaksi useita rakennettavuusominaisuuksiltaan erinomaisia pientalotontteja.

Huhtasenkylän taajama

Immalanjärven rantaan ulottuva Huhtasenkylän taajama rajoittuu maankäytöltään suoraan Imatran kaupungin Huhtasen kaupunginosaan. Rauhallinen taajamaympäristö vesistöelementteineen ja toisaalta erinomaiset kulkuyhteydet Imatran palvelu- ja työpaikkakeskittymiin muodostavat yhdessä houkuttelevat puitteet pientalorakentamiselle.
Kunnalla on hajatontteja sekä seitsemän kappaletta myytäviä/vuokrattavia tontteja (Hyypiänmäen alue, korttelit 33 ja 34). Lisäksi vireästi toimivalta asukasyhdistykseltä voi tiedustella yksityisten omistamien tonttien ostomahdollisuuksista.

Yksityinen tonttitarjonta

Ruokolahden kunnan asemakaava-alueilla on myös yksityisiä tontteja myynnissä, mm Kasvitarhan alueella Saimaan rannalla Kirkonmäkeä vastapäätä. Näistä tonteista saa lisätietoa kiinteistönvälittäjiltä sekä asunnon- ja kiinteistönhakupalveluiden kautta.

Ruokolahden kunnan omistamista tonteista ja niiden varaamismenettelystä voi tiedustella rakennusvalvonnasta.

Tiedustelut
Palvelusihteeri
Kirsi Hallikainen
+358444491259
Rakennusvalvonnan toimistoasiat